wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Odstąpienie - Formularz

Odstąpienie - FormularzFORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY


 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

TOOLSaco sc.
ul. Modlińska 190
03-119 Warszawa

 

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Numer Zamówienia:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Data odbioru Produktu:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Imię i nazwisko konsumenta:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Adres konsumenta:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Podpis konsumenta

___________________________________________________________________


Data: ____________________

 


INFORMACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Niniejszym informujemy, iż na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (Dz.U. 2017 poz. 683 z późn. zm.) mają Państwo prawo odstąpić od umowy zakupu produktów oferowanych w sprzedaży przez www.emtix.pl w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. W sytuacji, gdy jednym Zamówieniem zakupiliście Państwo więcej niż jeden Produkt prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w całości lub w części. Oznacza to, iż mogą Państwo odstąpić od całości Zamówienia (wszystkich zakupionych produktów) lub odstąpić od części zamówienia (jednego lub większej ilości produktów).

3. Termin do odstąpienia od umowy (w całości i w części) wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie (lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie) zamówionego produktu.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas na adres: TOOLSaco sc. z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 190, 03-119, e-mail: kontakt.emtix@gmail.com, telefon: 501701326, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia dokonali Państwo zakupu więcej niż jednego Produktu, niezbędne jest podanie czy odstępują Państwo w całości, czy w części od zawartej umowy. W sytuacji, braku stosownej informacji, przyjmuje się, iż dokonali Państwo odstąpienia w całości od zawartej umowy.

5. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres kontakt.emtix@gmail.com. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na pocztą elektroniczną.

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres wskazany w ust. 4 lub doręczyli pisemne oświadczenie bezpośrednio do siedziby TOOLSaco sc.

§ 2. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu koszt dostawy od Spółki do Konsumenta, o ile takie zostały naliczone (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji. TOOLSaco sc. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotnego Produktu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. W celu usunięcia wątpliwości w sytuacji, gdy dokonali Państwo zakupu Produktu oferowanego przez TOOLSAco sc. którego koszty dostawy pokrył kupujący, zwrot obejmować będzie kwotę odpowiadającą dokonanemu przez Państwa zakupowi danego Produktu, która następnie została przez Państwa uregulowana za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.emtix.pl. W sytuacji, gdy skorzystają Państwo z częściowego prawa odstąpienia od Umowy zwrot uiszczonych przez Państwa kosztów nastąpi w zakresie w jakim dokonali Państwo odstąpienia od umowy.

3. Jednocześnie informujemy iż skutkiem odstąpienia od umowy jest konieczność zwrotu Produktu. Produkt należy odesłać lub przekazać na adres: TOOLSaco sc. z siedzibą w Warszawie, ul.Modlińska 190, 03-119, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Produkt przed upływem terminu 14 dni.

4. Informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu - koszt odesłania do Spółki.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu